Laadukasta 
psykoterapiaa Helsingissä tarjoaa Tmi Antifon

Yhteydenotto

LT Antti S. Mattila on harjoittanut filosofista praktiikkaa Helsingissä jo vuodesta 1999 asti. Praktiikan toimintaan kuuluvat mm. filosofinen vastaanotto, sokraattiset dialogit, koulutustoiminta, konsultaatio, työnohjaus ja valmennus.

Mattilan Tmi Antifonissa tarjotaan myös ratkaisukeskeistä perhe-, pari- ja yksilöterapiaa. Kela-pätevyys on (yksilöterapia). 

Vastaanoton tiedot löytyvät myös Etsi Lääkäri -palvelusta.

Tmi Antifonin vahvuudet:

1. Asiakaslähtöisyys.

2. Pitkä kokemus alalta.

3. Ratkaisukeskeisyys.

Milloin on hyvä hakeutua vastaanotolle?

Filosofin vastaanotolle voit hakeutua esimerkiksi ihmissuhdeongelmissa, keski-iän kriisissä tai jos sinulla on vaikeuksia tehdä ratkaisuja. Vastaanotolle voit hakeutua myös silloin, kun sinulla on vaikeuksia töissä tai kotona, tai jos elämä tuntuu tarkoituksettomalta ja kaipaat apua vastauksien ja selviytymiskeinojen löytämiseen.

”Kaikki sellaiset tavat katsoa asioita, jotka eivät yllätä meitä, ovat vääriä. Jos jokin todellisuuden alue tulee meille tutuksi, se menettää jotakin todellisuudestaan. Filosofinen ajattelu on palaamista tutusta yllättävään. Se on todellisuuden näkemistä hämmästyttävänä.”
- Paul Valéry

Lue lisää

Filosofinen praktiikka pähkinänkuoressa

Ihmisten auttamisella elämän ongelmatilanteissa filosofisen keskustelun avulla on pitkät juuret. Jo antiikin Kreikassa filosofia oli käytännönläheistä ja etsi hyvän elämän avaimia. Kerrotaan, että filosofi Antifon piti Korintin kaupungissa vastaanottoa tavallisille ihmisille ja tarjosi filosofista keskusteluapua heidän ongelmiinsa. 

Filosofisten keskustelujen käyttäminen auttamistyössä oli kuitenkin pitkään unohduksissa, kunnes saksalainen filosofi Gerd Achenbach avasi 1980-luvun alussa ensimmäisen filosofisen vastaanoton Kölnissä. Sittemmin toiminta on levinnyt moniin maihin.

Sokraattinen dialogi on Saksassa ja Hollannissa kehitetty 5–10 hengen ryhmissä toteutettava, noin päivän kestävä filosofinen keskustelu. Siinä tarkastellaan jotakin yleistä filosofista kysymystä, esim. ”mitä on vapaus”, ”mitä on ystävyys”, tai ”mitä on mielekäs työ”, yhden konkreettisen esimerkin valossa. Tavoitteena on herätellä jokaisen omaa, itsenäistä ajattelua ja päästä keskustelemaan käsitystemme takana vaikuttavista perususkomuksista ja -oletuksista.

Yhteystiedot

* Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.

hCaptcha

Referensseinä laaja-alainen kouluttautuminen, työelämä ja julkaistut kirjat

Palveluntarjoaja LT Antti S. Mattila on filosofi, lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (VET), joka on toiminut ratkaisukeskeisen psykoterapian kouluttajana vuodesta 2000. Hän on kirjoittanut myös kirjoja omalta alaltaan.
Kirjat ovat: Mattila, Antti: "Näkökulman vaihtamisen taito" Helsinki: WSOY, sekä Mattila, Antti & Aarninsalo, Pekka: "Onnentaidot", Helsinki: Duodecim.

Tutustu alan artikkeleihin ja linkkeihin

 Tmi Antifon tarjoaa monipuolisia terapiapalveluita, kuten perhe-, pari- ja yksilöterapiaa Helsingissä.

Ota yhteyttä