Laadukas ja tehokas pariterapia sekä muut terapiapalvelut 
Helsingissä

Ota yhteyttä!

Milloin on hyvä miettiä pariterapiaan hakeutumista? Yleisimpiä syitä ovat mm. vuorovaikutuksen ongelmat, riitely, etääntyminen kumppanista tai parisuhteen erilaiset kriisitilanteet. Parisuhteen kriisejä voivat olla esimerkiksi eroajatukset, uskottomuus tai lapsettomuus. 


Usein ihmiset ajattelevat, ovatko minun tai meidän ongelmamme tarpeeksi vakavia pariterapiaa varten.

Terapiaan kannattaa kuitenkin hakeutua mieluummin ennemmin kuin myöhemmin, sillä monet solmut menevät ajan kanssa vain tiukemmalle, jolloin niiden avaamisessakin menee enemmän aikaa.

Parisuhteessa painava kuormittuminen voi heijastua myös työ- tai opiskeluelämään häiritsevästi. Tällöin on hyvä miettiä, olisiko pariterapia oikea tapa viedä elämää eteenpäin.

Asiakasta tukevat terapiapalvelut Tmi Antifonissa

LT Antti S. Mattila tarjoaa asiakkailleen mm. näitä palveluita:

 • Lyhytterapia

 • Perheterapia

 • Pariterapia

 • Yksilöterapia

 • Filosofinen praktiikka.

Ota yhteyttä

Miksi Tmi Antifon?

Laaja-alaisesti kouluttautunut ammatinharjoittaja

LT Antti S. Mattila on filosofi, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (VET) ja ratkaisukeskeisen psykoterapian kouluttaja.

Ammatinharjoitusta jo vuodesta 1999

LT Antti S. Mattila on tehnyt työtä jo vuosia ja voi ammentaa ratkaisuja pitkästä työkokemuksestaan. 

Aito mielenkiinto alaan on johtanut julkaistuihin artikkeleihin ja kirjoihin

LT Antti S. Mattila on kirjoittanut useita artikkeleita koskien omaa alaansa ja kirjoittanut myös kirjoja.

Mitä filosofiset työvälineet ovat filosofisessa praktiikassa?

Filosofisia työvälineitä asiakastyössä ovat mm.

 • Käsitysten ja ajatusten selkeyttäminen.

 • Perususkomusten ja -oletusten pohtiminen ja kyseenalaistaminen.

 • Uusien näkökulmien etsiminen.

 • Elämän tarkoituksen, mielekkyyden ja suunnan pohtiminen.

 • Eettisten ym. valintojen pohtiminen.

 • Sokraattinen dialogi (5–10 hengen ryhmä / 1 pv).

Etusivulle

Tmi Antifonista Helsingistä saat monipuolisia terapiapalveluita, kuten pariterapiaa, perheterapiaa sekä yksilöterapiaa. Ota yhteyttä ja kysy vapaita aikoja!

Yhteystiedot